Uzyskanie dostępu do Serwisu Map

Internetowy Serwis Map jest dostępny tylko dla Gmin oraz Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA UPOWAŻNIENIA

 1. Aby uzyskać dostęp do Internetowego Serwisu Map Powiatu Tarnogórskiego Wójt lub Burmistrz składa wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego.

  Formularz wniosku
  Wzór wniosku (uwaga: wszystkie dane w przykładzie są tylko poglądowe)

  Wniosek jest ważny przez rok od daty wystawienia, po roku należy złożyć go ponownie.

 2. Wójt lub Burmistrz pismem przewodnim wnioskuje o dostęp dla konkretnych osób, które mają otrzymać dostęp do Internetowego Serwisu Map Powiatu Tarnogórskiego.
  • na tej podstawie zostają przygotowane przez Starostwo Powiatowe imienne upoważnienia, które dostarczane są do osób mających korzystać z Internetowego Serwisu Map Powiatu Tarnogórskiego. Upoważnienie wydawane jest na okres 1 roku.
  • po otrzymaniu podpisanego upoważnienia następuje proces generowania konta i przekazania uprawnień do systemu.

PROCEDURA DOSTĘPU STACJI ROBOCZEJ DO SYSTEMU

 1. Wystawić prośbę o certyfikat
 2. Skontaktować się z Informatykiem Wydziału Geodezji nr tel. (032) 382-27-23 aby zweryfikować certyfikat
 3. Zainstalować certyfikat
 4. Po poprawnej weryfikacji i zainstalowaniu certyfikatu można zalogować się do systemu

  Certyfikat traci ważność po roku od czasu wystawienia, po tym czasie należy ponownie wystąpić z prośba o nowy certyfikat.

Kataster dla GMIN