Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg"

Na stronach BIP Starostwa Powiatowego opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg". Link do ogłoszenia.

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2012

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przetarg nieograniczony: Modernizację kompleksową operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Lasowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Lasowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Inwentaryzacja oraz przeliczenie osnowy: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry.