Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji Krupski Młyn, Potępa położonych w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn i Potępa

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Krupski Młyn, Potępa położonych w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Modernizacja EGiB jednostka ewidencyjna Krupski Młyn

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Krupski Młyn i Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o. o.
ul. Jaracza 4

Kategoria:

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej „Geodeta Powiatowy”, więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Kategoria:

Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji EGiB w obrębach ewidencyjnych: Kalety, Zielona

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Kalety, Zielona w jednostce ewidencyjnej Kalety.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.
ul. Jaracza 4
42-200 Częstochowa

Kategoria:

Gmina Świerklaniec: Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Na terenie gminy Świerklaniec obręb Nakło, Orzech, Świerklaniec, Nowe Chechło rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,
tel. +48 14 6263890

Przewidywany termin zakończenia prac 15-07-2011 r.