Informacje ośrodka

Informacje Starosty dotyczące prac geodezyjnych

Poniżej lista informacji Starosty Tarnogórskiego dotyczących prac geodezyjnych. Poszczególne elementy listy są przekierowaniem do BIP.

9 i 10 marca ograniczenia w obsłudze stron

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych systemu komputerowego informuję, że w dniach 09-10 marca 2015r. w komórce organizacyjnej Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zostanie wprowadzone ograniczenie w obsłudze stron.

W dniach tych nie będzie można zakupić dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, odebrać dokumentacji do zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz złożyć dokumentacji na naradę koordynacyjną.

Informacja o zakończeniu modernizacji EGIB dla obrębu Rybna

W związku z zakończeniem modernizacji EGiB dla obrębu Rybna w najbliższym czasie w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego ukaże się ogłoszenie starosty Tarnogórskiego następującej treści:

Informacja o opłatach

Na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81 z dnia 05.11.2009 r, w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy":

Informacja o dniu wolnym

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 listopada 2009r, nr 92/2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ws. ustalenia czasu pracy w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informujemy, że dzień 24 grudnia 2009r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto w dniu 26 grudnia 2009 r.