Przetarg nieograniczony: Modernizację kompleksową operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Lasowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Lasowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja o opłatach

Na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81 z dnia 05.11.2009 r, w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy":

Gmina Tarnowskie Góry obręb Strzybnica: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Strzybnica rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzybnica" jest Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba.

Zakończenie prac planowane na dzień 30 listopada 2010 r.

Kategoria:

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica” wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba
ul. S. Batorego 48
41-506 Chorzów
za cenę: 199.958,00 zł brutto
okres gwarancji: 42 miesiące

więcej informacji na stronach BIP

Kategoria: