Informacja o opłatach

Na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81 z dnia 05.11.2009 r, w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy":

Gmina Tarnowskie Góry obręb Strzybnica: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Strzybnica rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzybnica" jest Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba.

Zakończenie prac planowane na dzień 30 listopada 2010 r.

Kategoria:

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica” wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba
ul. S. Batorego 48
41-506 Chorzów
za cenę: 199.958,00 zł brutto
okres gwarancji: 42 miesiące

więcej informacji na stronach BIP

Kategoria:

Prace geodezyjne na terenie: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Gór

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje, że na terenie gmin Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Gór są prowadzone prace geodezyjne polegające na inwentaryzacji oraz przeliczaniu podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej przez firmę GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Przewidywany termin zakończenia ww prac 30 listopada 2009 roku.

Kategoria:

Gmina Tarnowskie Góry obręb Rybna: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Rybna rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rybna" jest Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba.

Przewidywany termin zakończenia prac 15.08.2010 r.

Kategoria: