Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lasowice

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lasowice w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

Kategoria:

Gmina Tarnowskie Góry obręb Lasowice: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Lasowice rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lasowice" jest Lider Konsorcjum: Prywatna Firma Geodezyjna ATEST S.C. H.Dudała, E.Horzela, ul. Pawia 22, 41-209 Sosnowiec oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynierskie LIMBUS SP. Z O.O., ul. Lompy 20 40-038 Katowice za cenę brutto: 128 100 złotych.

Zakończenie prac planowane na dzień 15 maja 2011 r.

Kategoria:

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przetarg nieograniczony: Modernizację kompleksową operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Lasowice

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Lasowice"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.