Gmina Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnowskie Góry" jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SP. z o.o. w Częstochowie przy ul. Jaracza 4 za cenę brutto: 309 941 złotych.

Zakończenie prac planowane na dzień 30 lipca 2011 r.

Kategoria:

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu modernizacji dla obrębu ewidencyjnego Rybna

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od 31.05.2010 roku do 21.06.2010 roku w godzinach od 7:30 do 15:30, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rybna, położonego w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

Kategoria:

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lasowice

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lasowice w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

Kategoria:

Gmina Tarnowskie Góry obręb Lasowice: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Lasowice rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lasowice" jest Lider Konsorcjum: Prywatna Firma Geodezyjna ATEST S.C. H.Dudała, E.Horzela, ul. Pawia 22, 41-209 Sosnowiec oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynierskie LIMBUS SP. Z O.O., ul. Lompy 20 40-038 Katowice za cenę brutto: 128 100 złotych.

Zakończenie prac planowane na dzień 15 maja 2011 r.

Kategoria:

Przetarg nieograniczony: Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry

logo-bip.jpgPowiat Tarnogórski ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry"

Pełna informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.