Informacja o zakończeniu modernizacji EGIB dla obrębu Rybna

W związku z zakończeniem modernizacji EGiB dla obrębu Rybna w najbliższym czasie w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego ukaże się ogłoszenie starosty Tarnogórskiego następującej treści:

Gmina Świerklaniec: Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Na terenie gminy Świerklaniec obręb Nakło, Orzech, Świerklaniec, Nowe Chechło rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,
tel. +48 14 6263890

Przewidywany termin zakończenia prac 15-07-2011 r.

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Ożarowice

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek w jednostce ewidencyjnej Ożarowice.

Kategoria:

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Tarnowskie Góry

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Tarnowskie Góry w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

Kategoria:

Gmina Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry: Prace związane z modernizacją EGiB

Na terenie gminy Tarnowskie Góry obręb Tarnowskie Góry rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnowskie Góry" jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SP. z o.o. w Częstochowie przy ul. Jaracza 4 za cenę brutto: 309 941 złotych.

Zakończenie prac planowane na dzień 30 lipca 2011 r.

Kategoria: