NOWY RACHUNEK BANKOWY OD 2012 ROKU

Informujemy, iż od 25 listopada 2013 roku obsługę bankową Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach prowadzi mBank S.A.

Rachunek pomocniczy Geodezja: 46 1140 1078 0000 4055 5300 1004

Internetowy Serwis Map bezpośrednio ze strony Geodezji

Internetowy Serwis Map dostępny do tej pory tylko pod domeną http://kataster.tarnogorski.pl teraz jest dostępny tylko z poziomu strony http://geodeta.tarnogórski.pl.

W menu z lewej strony pojawił się blok Serwis Map gromadzący wszystkie informacje związane z tą usługą dla Gmin i Jednostek Starostwa Powiatowego.

Wyłożenie do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Strzybnica

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 41 w terminie od 11.10.2010 roku do 30.10.2010 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica, położonego w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

Wyłożenie do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Radzionków

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul.Mickiewicza 41 w terminie od 20.09.2010 roku do 08.10.2010 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Radzionków, położonego w jednostce ewidencyjnej Radzionków.

Internetowy Serwis Map - czasowa zmiana numeru telefonu

Od 23 sierpnia do 3 września pomoc techniczna Serwisu Map prowadzona będzie pod numerem telefonu 32 381-37-97.

Kategoria: