Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tworóg

logo-bip.jpgUprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była: Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg wybrano ofertę złożona przez:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Usługowe GEOSPEC S.C.
ul. Tarnogórska 2a
42-622 Świerklaniec

za cenę: 347 105,00 zł brutto, zaoferowany okres gwarancji 42 miesiące.

Kategoria:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg"

Na stronach BIP Starostwa Powiatowego opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg". Link do ogłoszenia.

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2012

Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji EGiB w obrębach ewidencyjnych: Kalety, Zielona

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Kalety, Zielona w jednostce ewidencyjnej Kalety.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.
ul. Jaracza 4
42-200 Częstochowa

Kategoria:

Zawiadomienie o wyłożeniu w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od  08.08.2011 roku do 29.08.2011 roku w godzinach pracy Komórki Organizacyjnej Geodeta Powiatowy

  • a) poniedziałek, środa, czwartek - w godzinach od 7:30 do 15:00,
  • b) wtorek - w godzinach od 7:30 do 16:30,
  • c) piątek - w godzinach od 7:30 do 13:30
Kategoria:

Trudności w funkcjonowaniu Ośrodka

W związku z informacją, pochodzącą od firmy Vattenfall, że w dniu 15 czerwca 2011 roku planowana jest przerwa w dopływie energii elektrycznej w budynku przy ulicy Mickiewicza, informujemy, że w tym czasie wystąpią trudności w funkcjonowaniu Wydziału Geodety Powiatowego związane z obsługą stron (sporządzanie map, wypisów i wyrysów, wystawianie rachunków).