Mapa ewidencyjna powiatu tarnogórskiego

Uruchamiamy mapę ewidencyjną powiatu tarnogórskiego, która ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Zobacz mapę: Internetowy Serwis Map

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej „Geodeta Powiatowy”, więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Kategoria:

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tworóg

Tarnowskie Góry, dnia 18.09.2012r.
GP.K.6623.71.2012

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska w jednostce ewidencyjnej Tworóg.

Kategoria:

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tworóg

logo-bip.jpgUprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była: Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg wybrano ofertę złożona przez:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Usługowe GEOSPEC S.C.
ul. Tarnogórska 2a
42-622 Świerklaniec

za cenę: 347 105,00 zł brutto, zaoferowany okres gwarancji 42 miesiące.

Kategoria:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg"

Na stronach BIP Starostwa Powiatowego opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg". Link do ogłoszenia.

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2012