18 kwietnia (piątek) - krótszy dzień pracy

W związku z Zarządzeniem nr 83/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informuję iż w dniu 18 kwietnia 2014 roku zakończenie czasu pracy dla pracowników w budynku Wydziału Geodeta Powiatowy oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nastąpi o godzinie 12.30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Referacie SIP

Informujemy, ze ogłoszony został nabór na stanowisko inspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Więcej informacji na stronie BIP: Ogłoszenie o naborze

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn

GP.K.6623.40.2013

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od 03.03.2014 roku do 21.03.2014 roku w godzinach pracy Komórki Organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Krupski Młyn, Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Kategoria:

Zbrosławice: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

GP.K.6623.85.2013
O G Ł O S Z E N I E
Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Jasiona, Miedary, Kopienica, Łubie,

Kategoria:

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo kartograficznego modernizacji EGiB w jednostce ewidencyjnej Tworóg

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od  27.09.2013 roku do 17.10.2013 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska w jednostce ewidencyjnej Tworóg.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

  • wykazów zmian gruntowych,
Kategoria: