Przyjmowanie stron

Godziny przyjmowania stron przez komórkę Geodety Powiatowego:

  • poniedziałek, środa, czwartek 7:30 do 15:00
  • wtorek 7:30 do 16:30
  • piątek 7:30 do 13:30


 

Dokumenty Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniane są po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty za dokumenty przy użyciu karty płatniczej. W takim przypadku pobierana jest przez operatora systemu, opłata manipulacyjna w wysokości 2 złotych.