Dokumenty dla stron

  • Wniosek o udostępnienie zbioru danych EGiB - formularz P1
  • Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularz P2
  • Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków - formularz P3
  • Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularz P4
  • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT - formularz P5
  • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG - formularz P6
  • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 - formularz P7
  • Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej - formularz P3
  • Wniosek o udostępnienie innych materiałów - formularz P8
  • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentacji znajduje się w zakładce Dla Geodetów.